• Datum: 05-03-2000
  • Recensent: Thure Malmberg
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Bok: Sommarlek - Porkala-Barösund 1789
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

I dag fyller Finlands genom tiderna mest produktiva sjöhistoriker 80 år.