• Datum: 02-02-2000
  • Recensent: Egil Green
  • Media: Borgåbladet
  • Bok: I skuggan av ett krig
  • Författare: Christoffer H. Ericsson