• Datum: 13-09-1998
  • Recensent: Gustav Widén
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Bok: Överste i avsked - En roman från ofärdstider
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

Efter en paus på 50 år återkommer professor Christoffer H. Ericsson med romanen Överste i avsked.