• Datum: 26-08-1998
  • Recensent: Egil Green
  • Media: Borgåbladet
  • Bok: Överste i avsked - En roman från ofärdstider
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

Till romanens förtjänster hör Christoffer H. Ericssons förmåga att ta fasta på tidstypiska och ofta obekanta detaljer i en färgstark finländsk epok på samma gång som han leder in läsaren i de större historiska orsakssammanhangen.

Christoffer H. Ericsson skrev roman om ofärdsåren.