• Datum: 13-08-1998
  • Recensent: Henrik Cederlöf
  • Media: Västra Nyland
  • Bok: Överste i avsked - En roman från ofärdstider
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

Men Ericsson har inte strävat efter något slags objektivitet, och hans huvudperson blir - betraktad mot bakgrund av hans livssituation - fullt trovärdig.