• Datum: 10-05-1995
  • Recensent: 0
  • Media: Studentbladet
  • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
  • Författare: Stefan Randström

Varje stad behandlas genom ett specifikt tema och rubrikerna är ständigt aktuella.