• Datum: 01-01-1970
  • Recensent: Henrik Cederlöf
  • Media: Västra Nyland
  • Bok: Sommarlek - Porkala-Barösund 1789
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

Kraftmätningar på den västnyländska krigsteatern.

Verkligt frapperande är Ericssons överlägset goda handlag med allt som har med navigering och gartygshantering att göra. Han synes helt behärska den snåriga, mycket detaljkunskapskrävande teknologin. Med detta kommer ett slags självklar trovärdighet.