• Datum: 13-02-2021
 • Recensent: Ann-Christine Snickars
 • Media: ÅU
 • Bok: Semper betyder evighet
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 23-12-2020
 • Recensent: Monica Forssell
 • Media: ÅU
 • Bok: Talonpoikaisveneet Saaristomerellä – Allmogebåtar på Skärgårdshavet
 • Författare: Harro Koskinen
 • Datum: 09-06-2021
 • Recensent: Freja Rudels
 • Media: ÅU
 • Bok: Vänskapens marionetter
 • Författare: Björn Sundell
 • Datum: 23-05-2017
 • Recensent: Petra Lind
 • Media: Östnyland
 • Bok: Med respekt - En bok om den sista resan
 • Författare: Benita Backas-Andersson
 • Datum: 11-12-2019
 • Recensent: Michaela von Hellens
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: Tidens tiggare Del I-IV, Långvägaskogen - Tidens tiggare del I, Illop - Tidens tiggare del II, Botulf - Tidens tiggare del III, Regnens berg - Tidens tiggare del IV
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 25-10-2020
 • Recensent: Michaela von Hellens
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: Rasse rask och tofsugglorna
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 30-08-2021
 • Recensent: Lauri Karvonen
 • Media: Hbl
 • Bok: All världens vägar
 • Författare: Pär Stenbäck
 • Datum: 17-08-2021
 • Recensent: Maria Rask
 • Media: Åland
 • Bok: Tillhanda
 • Författare: Liv Wentzel
 • Datum: 22-08-2021
 • Recensent: Janerik Larsson
 • Media: Svenska Dagbladet
 • Bok: All världens vägar
 • Författare: Pär Stenbäck
 • Datum: 22-06-2021
 • Recensent: Signaturen Arne
 • Media: Boksidan
 • Bok: Till stoft för vinden
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 18-08-2021
 • Recensent: Josefina Jansson
 • Media: Ålandsradion
 • Bok: Tillhanda
 • Författare: Liv Wentzel
 • Datum: 13-08-2021
 • Recensent: Nelly Björkqvist
 • Media: Ålandsradion
 • Bok: En sång ur kylan
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 26-05-2021
 • Recensent: Tomi Riitamaa
 • Media: Nya Åland
 • Bok: Till stoft för vinden
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 28-07-2021
 • Recensent: Freja Rudels
 • Media: ÅU
 • Bok: Till stoft för vinden
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 24-03-2021
 • Recensent: Peter Lyttge
 • Media: Ny Tid
 • Bok: Havets Hjärta
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 11-05-2021
 • Recensent: Sven-Erik Nylund
 • Media: Finlands Sjöfart
 • Bok: Messipojasta Merenkulkuneuvokseksi
 • Författare: Lennart Hagelstam
 • Datum: 11-05-2021
 • Recensent: Sven-ErikNylund
 • Media: Suomen Merenkulku
 • Bok: Messipojasta Merenkulkuneuvokseksi
 • Författare: Lennart Hagelstam
 • Datum: 11-05-2021
 • Recensent: Pekka Karppanen
 • Media: Vapaavahti-Frivakt
 • Bok: Messipojasta Merenkulkuneuvokseksi
 • Författare: Lennart Hagelstam
 • Datum: 08-06-2021
 • Recensent: Benita Mattsson-Eklund
 • Media: BenitasBokblogg
 • Bok: Till stoft för vinden
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 04-03-2021
 • Recensent: Christa Lundström
 • Media: Nya Argus
 • Bok: Frihamn
 • Författare: Leo Löthman
 • Datum: 04-03-2021
 • Recensent: Sofie Adolfsson
 • Media: Nya Argus
 • Bok: Havets Hjärta
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 04-03-2021
 • Recensent: Sofie Adolfsson
 • Media: Nya Argus
 • Bok: A. Lena Persons hjärtehotell
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 10-01-2021
 • Recensent: Yvonne Granqvist Schultz
 • Media: Österbottens Tidning
 • Bok: Frihamn
 • Författare: Leo Löthman
 • Datum: 21-01-2021
 • Recensent: Yvonne Granqvist Schultz
 • Media: Österbottens Tidning
 • Bok: Den stulna medusan
 • Författare: Elisabeth Sandelin
 • Datum: 06-11-2020
 • Recensent: Johanna Karlsson
 • Media: Horisont 4/2020
 • Bok: A. Lena Persons hjärtehotell
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 07-12-2020
 • Recensent: Gunnar Högnäs
 • Media: Åbo Stadsbibliotek
 • Bok: Ett skepp kommer lastat
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 18-12-2020
 • Recensent: Kerstin Holmström
 • Media: Östnyland
 • Bok: Mödan med grödan – En jordbrukares dagbok
 • Författare: Mats Björklund
 • Datum: 27-10-2020
 • Recensent: Annika Kullman
 • Media: Tidningen Åland
 • Bok: Ett skepp kommer lastat
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 10-12-2020
 • Recensent: Frank Aaltonen
 • Media: Nya Östis
 • Bok: Ett skepp kommer lastat
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 22-10-2020
 • Recensent: Ann-Christine Snnickars
 • Media: ÅU
 • Bok: Ett skepp kommer lastat
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 25-10-2020
 • Recensent: Kjell Brändström
 • Media: Ålands Radio
 • Bok: Ett skepp kommer lastat
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 30-10-2020
 • Recensent: Nora Engström
 • Media: Yle
 • Bok: Ett skepp kommer lastat
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 10-12-2020
 • Recensent: Tuva Korsström
 • Media: Hbl
 • Bok: Havets Hjärta
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 05-11-2020
 • Recensent: Henrik Helenius
 • Media: Demokraatti
 • Bok: Havets Hjärta
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 26-11-2020
 • Recensent: Kim Wahlroos
 • Media: Nys Östis
 • Bok: Havets Hjärta
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 06-11-2020
 • Recensent: Pia-Maria Lehtola
 • Media: Yle
 • Bok: A. Lena Persons hjärtehotell
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 18-09-2020
 • Recensent: Petra Lind
 • Media: Östra Nyland
 • Bok: Havets Hjärta
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 24-09-2020
 • Recensent: Michael Ekman
 • Media: Hbl
 • Bok: Semper betyder evighet
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 27-09-2020
 • Recensent: Harri Kavén
 • Media: Turun Sanomat
 • Bok: Messipojasta Merenkulkuneuvokseksi
 • Författare: Lennart Hagelstam
 • Datum: 19-08-2020
 • Recensent: Jan-Erik Berglund
 • Media: Nya Åland
 • Bok: A. Lena Persons hjärtehotell
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 11-08-2020
 • Recensent: Benita Mattson
 • Media: Tidningen Åland
 • Bok: A. Lena Persons hjärtehotell
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 09-08-2020
 • Recensent: Arne
 • Media: boksidan.net
 • Bok: A. Lena Persons hjärtehotell
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 07-05-2020
 • Recensent: Nalle Valtiala
 • Media: Hbl
 • Bok:
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 04-07-2020
 • Recensent: Arla Kanerva
 • Media: Helsingin Sanomat
 • Bok: Rasse rask och tofsugglorna
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 04-08-2019
 • Recensent: Suvi Ahola
 • Media: Helsingin Sanomat
 • Bok: Virastomestarin talvi
 • Författare: Tapani Suominen
 • Datum: 02-06-2020
 • Recensent: Nicko Smith
 • Media: Blogg
 • Bok: På lätta versfötter
 • Författare: Henrik Huldén
 • Datum: 22-02-2019
 • Recensent: Pia Ingström
 • Media: Hbl
 • Bok: Sjutusen år - del III, Sjutusen år Del IV
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 03-08-2019
 • Recensent: Christa Lundström
 • Media: Hbl
 • Bok: En lycklig dag
 • Författare: Asger Albjerg
 • Datum: 03-02-2020
 • Recensent: Thomas Rosenberg
 • Media: Hbl
 • Bok: Konni Zilliacus. Patriot i ofärdstider
 • Författare: Carl-Magnus Fogelholm
 • Datum: 17-01-2020
 • Recensent: Amanda Saveland
 • Media: Ny Tid
 • Bok: På lätta versfötter
 • Författare: Henrik Huldén
 • Datum: 22-11-2019
 • Recensent: Markus West
 • Media: God Tid
 • Bok: Konni Zilliacus. Patriot i ofärdstider
 • Författare: Carl-Magnus Fogelholm
 • Datum: 27-10-2019
 • Recensent: Tuva Korsström
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Tidens tiggare Del I-IV, Långvägaskogen - Tidens tiggare del I, Illop - Tidens tiggare del II, Botulf - Tidens tiggare del III, Regnens berg - Tidens tiggare del IV
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 27-10-2019
 • Recensent: Topi Lappalainen
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: På lätta versfötter
 • Författare: Henrik Huldén
 • Datum: 16-10-2019
 • Recensent: Anna Dönsberg
 • Media: Yle
 • Bok: Tidens tiggare Del I-IV, Långvägaskogen - Tidens tiggare del I, Illop - Tidens tiggare del II, Botulf - Tidens tiggare del III, Regnens berg - Tidens tiggare del IV
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 12-06-2019
 • Recensent: Ann-Christine Snickars
 • Media: ÅU
 • Bok: Frihetens pris
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 31-01-2019
 • Recensent: Mats Kockberg
 • Media: Frisk Bris
 • Bok: Vi minns m/s Irma
 • Författare: Cecilia McMullen
 • Datum: 20-06-2020
 • Recensent: Ann-Christine Snickars
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: En kLOk bok om miljön
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 22-01-2019
 • Recensent: Mia Grönstrand
 • Media: Uusimaa
 • Bok: Farlig hamn
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 12-03-2019
 • Recensent:
 • Media: Ålandstidningen
 • Bok: Frihetens pris
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 17-04-2019
 • Recensent: Benita Mattsson-Eklund
 • Media: Ålandstidningen
 • Bok: Frihetens pris
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 23-04-2019
 • Recensent: Timi Riitamaa
 • Media: Nya Åland
 • Bok: Frihetens pris
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 22-05-2019
 • Recensent: Lasse Grönroos
 • Media: Yle
 • Bok: Vi minns m/s Irma
 • Författare: Cecilia McMullen
 • Datum: 15-05-2019
 • Recensent: Lasse Grönroos
 • Media: Yle
 • Bok: Vi minns m/s Irma
 • Författare: Cecilia McMullen
 • Datum: 29-04-2019
 • Recensent: Janet Wallsten
 • Media: ÖT
 • Bok: Frihetens pris
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 07-03-2019
 • Recensent: Eva Nyberg
 • Media: Ålands Radio
 • Bok: Frihetens pris
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 27-02-2019
 • Recensent: Ivo Holmqvist
 • Media: Magasin Opulens
 • Bok: En kLOk bok om miljön
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 10-01-2019
 • Recensent: Petra Miettinen
 • Media: Hbl
 • Bok: Lilla festboken - Jadekaninens gryta
 • Författare: Milena Parland
 • Datum: 15-12-2017
 • Recensent: Mia Österlund
 • Media: Hbl
 • Bok: Lilla festboken - Jadekaninens gryta
 • Författare: Milena Parland
 • Datum: 29-06-2017
 • Recensent: Annika Hällsten
 • Media: Hbl
 • Bok: Virastomestarin talvi, Sista vintern på ambassaden
 • Författare: Tapani Suominen
 • Datum: 16-11-2018
 • Recensent: Barbro Enckell-Grimm
 • Media: Nya Argus
 • Bok: Sjutusen år - del IV (Utkommer hösten 2017)
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 03-12-2018
 • Recensent: Mats Kockberg
 • Media: Frisk Bris
 • Bok: Fiskarkrönika2
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 03-12-2018
 • Recensent: Mats Kockberg
 • Media: Frisk Bris
 • Bok: Båthuset
 • Författare: Katariina Sewon
 • Datum: 29-11-2018
 • Recensent: Karin Erlandsson
 • Media: Nya Åland
 • Bok: Frihetens pris
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 14-08-2018
 • Recensent: Jessica Poikkijoki
 • Media: Vasabladet
 • Bok: Fiskarkrönika2
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 10-08-2018
 • Recensent: Adrienne Westerback
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: Båthuset
 • Författare:
 • Datum: 19-08-2018
 • Recensent: Vega Söndag
 • Media: Yle
 • Bok: En lycklig dag
 • Författare: Asger Albjerg
 • Datum: 21-10-2018
 • Recensent: Sonja Svensson
 • Media: Facebook
 • Bok: Sjutusen år - del IV (Utkommer hösten 2017)
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 24-10-2018
 • Recensent: Henrik Helenius
 • Media: Arbetarbladet
 • Bok: Hangö 1918 Två röda och två vita månader
 • Författare: Björn Österman
 • Datum: 23-10-2018
 • Recensent: Sabina Westerholm
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: Sjutusen år - del IV (Utkommer hösten 2017)
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 13-09-2018
 • Recensent: Sofia Torvalds
 • Media: Kyrkpressen
 • Bok: Bipacksedeln
 • Författare: Chris Nyström
 • Datum: 26-07-2018
 • Recensent: Christoffer Holm
 • Media: Hangötidningen
 • Bok: Hangö 1918 Två röda och två vita månader
 • Författare: Björn Österman
 • Datum: 06-06-2018
 • Recensent: Mats Kockberg
 • Media: Frisk Bris
 • Bok: 1918 - En storm är lös. Åbolands skärgård vårvintern 1918
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 17-01-2018
 • Recensent: Ann-Christine Snickars
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: Sista vintern på ambassaden
 • Författare: Tapani Suominen
 • Datum: 20-02-2018
 • Recensent: Benita Ahlnäs
 • Media: God Tid
 • Bok: Oss emellan
 • Författare: Gitta Hallakorpi
 • Datum: 25-12-2017
 • Recensent: Henrik Jansson
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Sista vintern på ambassaden
 • Författare: Tapani Suominen
 • Datum: 19-01-2018
 • Recensent: Per-Erik Lönnfors
 • Media: Ny tid
 • Bok: Sista vintern på ambassaden
 • Författare: Tapani Suominen
 • Datum: 22-01-2018
 • Recensent: Sture Lindholm
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: 1918 - En storm är lös. Åbolands skärgård vårvintern 1918
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 10-01-2018
 • Recensent: Henrik Helenius
 • Media: Arbetarbladet
 • Bok: 1918 - En storm är lös. Åbolands skärgård vårvintern 1918
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 02-12-2017
 • Recensent: Anne Brugge
 • Media: Västerbottens-Kuriren
 • Bok: Sjutusen år - del III
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 03-11-2017
 • Recensent: Katarina Gäddnäs
 • Media: Nya Åland
 • Bok: Med respekt - En bok om den sista resan
 • Författare: Benita Backas-Andersson
 • Datum: 13-10-2017
 • Recensent: Lotta Olsson
 • Media: Dagens Nyheter
 • Bok: Ett gram morfin då och då
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 22-10-2017
 • Recensent: Henrik Othman
 • Media: Österbottens Tidning
 • Bok: Sista vintern på ambassaden
 • Författare: Tapani Suominen
 • Datum: 24-10-2017
 • Recensent: Fredrik Hertzberg
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Ett gram morfin då och då
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 12-01-2017
 • Recensent: Ann-Christine Snickars
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: En sång ur kylan
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 29-09-2017
 • Recensent: Petra Österman
 • Media: Manus Nr. 35
 • Bok: Rid söderut med vinden
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 10-06-2017
 • Recensent: Benita Ahlnäs
 • Media: God Tid 5/2017
 • Bok: Med respekt - En bok om den sista resan
 • Författare: Benita Backas-Andersson
 • Datum: 08-05-2017
 • Recensent: Rolf Bamberg
 • Media: demokraatti.fi
 • Bok: Virastomestarin talvi
 • Författare: Tapani Suominen
 • Datum: 19-04-2017
 • Recensent: Nina Björkman-Nystén
 • Media: Nya Östis
 • Bok: Med respekt - En bok om den sista resan
 • Författare: Benita Backas-Andersson
 • Datum: 20-01-2011
 • Recensent: Ann-Christine Snickars
 • Media: Åbo underrättelser
 • Bok: Vers för närsynta öron
 • Författare: Henrik Huldén
 • Datum: 08-01-2017
 • Recensent: MIA BERG-LUNDQVIST
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Harald Levander, aktivist
 • Författare: Björn Österman
 • Datum: 20-12-2016
 • Recensent: Petra Lind
 • Media: Östra Nyland
 • Bok: Askad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 20-12-2016
 • Recensent: MIA BERG·LUNDQVIST
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: Harald Levander, aktivist
 • Författare: Björn Österman
 • Datum: 12-12-2016
 • Recensent: Åsa Albinsson
 • Media: Pensionärernas riksorganisation medlemstidning
 • Bok: Tsarens gisslan - Peter den Stores krigståg 1714
 • Författare: Inger Östman
 • Datum: 29-11-2016
 • Recensent: Henrik Helenius
 • Media: Arbetarbladet
 • Bok: Askad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 28-11-2016
 • Recensent: Kiki Alberius-Forsman
 • Media: Nya Åland
 • Bok: En sång ur kylan
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 22-11-2016
 • Recensent: Thomas Garoff
 • Media: Bokenbackens kultursida
 • Bok: Harald Levander, aktivist
 • Författare: Björn Österman
 • Datum: 03-11-2016
 • Recensent: Kim Wahlroos
 • Media: Nya Östis
 • Bok: Askad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 31-10-2016
 • Recensent: Dan Kronqvist
 • Media: Hufvuudstadsbladet
 • Bok: Vers för närsynta öron
 • Författare: Henrik Huldén
 • Datum: 18-10-2016
 • Recensent: Fredrik Hertzberg
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Rid söderut med vinden
 • Författare: Nalle Valtiala
 • Datum: 28-09-2016
 • Recensent: Petter Lobråten
 • Media: Ålandstidningen
 • Bok: En sång ur kylan
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 16-09-2016
 • Recensent: Eva Nyberg
 • Media: Radio Åland
 • Bok: En sång ur kylan
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 15-09-2016
 • Recensent: Pia Lagus
 • Media: Rundradion
 • Bok: Tsarens gisslan - Peter den Stores krigståg 1714
 • Författare: Inger Östman
 • Datum: 15-09-2016
 • Recensent: Alexandra Grahn
 • Media: Nya Åland
 • Bok: En sång ur kylan
 • Författare: Sonja Nordenswan
 • Datum: 02-09-2016
 • Recensent: Nyländsk förmiddag
 • Media: Yle: Nyländsk förmiddag
 • Bok: Askad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 13-06-2016
 • Recensent: Stefan Holmström
 • Media: Hbl
 • Bok: Sjutusen år - del III
 • Författare: Irmelin Sandman Lilius
 • Datum: 16-02-2016
 • Recensent: Rebecca Finnberg
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: Himlen över Helvetinjärvi
 • Författare: Leo Löthman
 • Datum: 07-01-2016
 • Recensent: Per Gustavsson
 • Media: Sagomuseets Blogg
 • Bok: Himlen över Helvetinjärvi
 • Författare: Leo Löthman
 • Datum: 29-11-2015
 • Recensent: Sofia Thorvalds
 • Media: Kyrkpressen
 • Bok: Himlen över Helvetinjärvi
 • Författare: Leo Löthman
 • Datum: 16-10-2015
 • Recensent: Henrik Helenius
 • Media: Arbetarbladet
 • Bok: Bhutans hemlighet
 • Författare: Bertil Ekenstén-Möller
 • Datum: 30-09-2015
 • Recensent: Madeleine Jansson
 • Media: Fontin-Posten
 • Bok: Per Otto Adelborg (1781–1818). Krigare med vass penna.
 • Författare: Catarina Welin
 • Datum: 26-08-2015
 • Recensent: 0
 • Media: Ålands Radio-TV
 • Bok: Himlen över Helvetinjärvi
 • Författare: Leo Löthman
 • Datum: 24-08-2015
 • Recensent: 0
 • Media: SPS Internet site
 • Bok: A-veneet, Suomalainen konstruktioluokka
 • Författare: Tapio Saavalainen
 • Datum: 22-08-2015
 • Recensent: 0
 • Media: HSS Internet site
 • Bok: A-veneet, Suomalainen konstruktioluokka
 • Författare: Tapio Saavalainen
 • Datum: 12-08-2015
 • Recensent: Jorma Rautapää
 • Media: www.sailsandsea.fi
 • Bok: A-veneet, Suomalainen konstruktioluokka
 • Författare: Tapio Saavalainen
 • Datum: 08-07-2015
 • Recensent: 0
 • Media: Åland
 • Bok: Himlen över Helvetinjärvi
 • Författare: Leo Löthman
 • Datum: 04-06-2015
 • Recensent: Karin Erlandsson
 • Media: Nya Åland
 • Bok: Himlen över Helvetinjärvi
 • Författare: Leo Löthman
 • Datum: 20-03-2015
 • Recensent: Oscar Langenskiöld
 • Media: Arte et marte 2015:1
 • Bok: Per Otto Adelborg (1781–1818). Krigare med vass penna.
 • Författare: Catarina Welin
 • Datum: 18-03-2015
 • Recensent: Martin Welander
 • Media: VN
 • Bok: Jagad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 18-03-2015
 • Recensent: 0
 • Media: http://www.historia5.se/
 • Bok: Per Otto Adelborg (1781–1818). Krigare med vass penna.
 • Författare: Catarina Welin
 • Datum: 25-02-2015
 • Recensent: Ann-Christine Snickars
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: Emil och hans brigg
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 06-02-2015
 • Recensent: 0
 • Media: Populär Historia (Sverige)
 • Bok: Per Otto Adelborg (1781–1818). Krigare med vass penna.
 • Författare: Catarina Welin
 • Datum: 12-01-2015
 • Recensent: Jani Saxell
 • Media: Uusimaa
 • Bok: Loukussa
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 04-12-2014
 • Recensent: Henrik Helenius
 • Media: Arbetarbladet
 • Bok: Jagad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 30-11-2014
 • Recensent: Olli Mäkinen
 • Media: Ruumiin kulttuuri
 • Bok: Jagad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 27-11-2014
 • Recensent: Håkan Eklund
 • Media: Skärgård
 • Bok: Emil och hans brigg
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 20-11-2014
 • Recensent: AM
 • Media: Glorian Antiikki
 • Bok: Per Otto Adelborg (1781–1818). Krigare med vass penna.
 • Författare: Catarina Welin
 • Datum: 11-11-2014
 • Recensent: Sven-Erik Nylund
 • Media: Arbetarbladet
 • Bok: Emil och hans brigg
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 09-11-2014
 • Recensent: 0
 • Media: Ålands sjöfartsmuseum
 • Bok: Emil och hans brigg
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 06-11-2014
 • Recensent: 0
 • Media: Kymen Sanomat
 • Bok: Reutsi. Claës Cedercreutz - Kymenlaakson hypnotisoiva kirurgi
 • Författare: Henrik Huldén
 • Datum: 04-11-2014
 • Recensent: Jan Kronholm
 • Media: Nya Åland
 • Bok: Emil och hans brigg
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 31-10-2014
 • Recensent: Samu Karvala
 • Media: Itäväylä
 • Bok: Loukussa
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 24-10-2014
 • Recensent: Egil Green
 • Media: Borgåbladet
 • Bok: Jagad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 16-10-2014
 • Recensent: Jorma Haapamäki
 • Media: Reimari
 • Bok: Reutsi. Claës Cedercreutz - Kymenlaakson hypnotisoiva kirurgi
 • Författare: Henrik Huldén
 • Datum: 16-10-2014
 • Recensent: Pia Ingström
 • Media: Hbl
 • Bok: Jagad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 16-10-2014
 • Recensent: HT
 • Media: Hangötidningen
 • Bok: Edmund Pietralla och hans liv - En släktkrönika om familjen Pietralla
 • Författare: Vivi-Ann Barck
 • Datum: 08-10-2014
 • Recensent: Nilla Hansson
 • Media: Radio Vega Åboland
 • Bok: Emil och hans brigg
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 02-10-2014
 • Recensent: Håkan Eklund
 • Media: Fotosidan Bloggar
 • Bok: Emil och hans brigg
 • Författare: Gustav Wickström
 • Datum: 26-09-2014
 • Recensent: Marit Lindqvist
 • Media: Rundradion
 • Bok: Reutsi. Claës Cedercreutz - Kymenlaakson hypnotisoiva kirurgi
 • Författare: Henrik Huldén
 • Datum: 25-09-2014
 • Recensent: Mikael Kokkola
 • Media: Yle Arenan
 • Bok: Jagad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 25-09-2014
 • Recensent: 0
 • Media: Yle Kulturtimmen
 • Bok: Gromit samlar sig
 • Författare: Henrik Huldén
 • Datum: 25-09-2014
 • Recensent: 0
 • Media: Yle Kulturtimmen
 • Bok: Reutsi. Claës Cedercreutz - Kymenlaakson hypnotisoiva kirurgi
 • Författare: Henrik Huldén
 • Datum: 05-09-2014
 • Recensent: Kim Lund
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: Stora båtar segla bäst
 • Författare: Jörgen Rönnback
 • Datum: 01-08-2014
 • Recensent: Thora Mattheiszen
 • Media: Borgåbladet
 • Bok: Jagad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 25-04-2014
 • Recensent: Henrik Helenius
 • Media: Arbetarbladet
 • Bok: Sri Lankas dilemma
 • Författare: Bertil Ekenstén-Möller
 • Datum: 23-01-2014
 • Recensent: Patrik Rosström
 • Media: Dykbloggen
 • Bok: Vrakboken - Skepnader i havet
 • Författare: Kim Lund, Erik Saanila
 • Datum: 22-11-2013
 • Recensent: Carl Johan Thodén
 • Media: Frisk Bris
 • Bok: Vrakboken - Skepnader i havet
 • Författare: Kim Lund, Erik Saanila
 • Datum: 03-10-2013
 • Recensent: yachty
 • Media: amazon.co.uk
 • Bok: The Six Metre - 100 Years of Racing
 • Författare: Tim Street
 • Datum: 24-08-2013
 • Recensent: Richard Nordgren
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Vrakboken - Skepnader i havet
 • Författare: Kim Lund, Erik Saanila
 • Datum: 11-06-2013
 • Recensent: Jenny Jarlsdotter Wikström
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: Vrakboken - Skepnader i havet
 • Författare: Kim Lund, Erik Saanila
 • Datum: 08-06-2013
 • Recensent: Jan-Ole Edberg
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: Vrakboken - Skepnader i havet
 • Författare: Kim Lund, Erik Saanila
 • Datum: 07-06-2013
 • Recensent: Susanna Sjöstedt
 • Media: Radio Åboland
 • Bok: Vrakboken - Skepnader i havet
 • Författare: Kim Lund, Erik Saanila
 • Datum: 01-06-2013
 • Recensent: Henrik Westermark
 • Media: Borgåbladet
 • Bok: Vrakboken - Skepnader i havet
 • Författare: Kim Lund, Erik Saanila
 • Datum: 03-04-2013
 • Recensent: Salla Porra
 • Media: Ruumiin kulttuuri
 • Bok: Nitad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 21-12-2012
 • Recensent: Henrik Helenius
 • Media: Arbetarbladet
 • Bok: Nitad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 20-12-2012
 • Recensent: Elias Vartio
 • Media: Hangötidningen
 • Bok: Diagnos F32.1
 • Författare: Minna K. Lindberg
 • Datum: 01-12-2012
 • Recensent: Kim Wahlroos
 • Media: Östra Nyland
 • Bok: Nitad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 01-12-2012
 • Recensent: Barbro Enckell-Grimm
 • Media: Tidningen Folkhälsan
 • Bok: Diagnos F32.1
 • Författare: Minna K. Lindberg
 • Datum: 22-11-2012
 • Recensent: Chris S.
 • Media: amazon.co.uk
 • Bok: The Six Metre - 100 Years of Racing
 • Författare: Tim Street
 • Datum: 13-11-2012
 • Recensent: Tuva Korsström
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Nitad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 02-11-2012
 • Recensent: Egil Green
 • Media: Borgåbladet
 • Bok: Nitad
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 28-10-2012
 • Recensent: Irmeli Tanttu
 • Media: Merimieskirkkolehti
 • Bok: Åbo Båtvarf 1889 - 1954. Parhaat veneet tehtiin Turun Venveistämöllä
 • Författare: Pirkka Leino, Jarmo Saarinen
 • Datum: 13-10-2012
 • Recensent: Håkan Eklund
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: Skärgårdshavet under ytan
 • Författare: Marina Saanila
 • Datum: 15-09-2012
 • Recensent: Majvor Taddele
 • Media: Raspons
 • Bok: Diagnos F32.1
 • Författare: Minna K. Lindberg
 • Datum: 09-09-2012
 • Recensent: Kari Wilen
 • Media: Frisk Bris
 • Bok: Skärgårdshavet under ytan
 • Författare: Marina Saanila
 • Datum: 09-09-2012
 • Recensent: 0
 • Media: Kippari
 • Bok: Skärgårdshavet under ytan
 • Författare: Marina Saanila
 • Datum: 29-08-2012
 • Recensent: 0
 • Media: Yle: MinMorgon
 • Bok: Diagnos F32.1
 • Författare: Minna K. Lindberg
 • Datum: 19-08-2012
 • Recensent: Hanna Rundell
 • Media: Hbl
 • Bok: Diagnos F32.1
 • Författare: Minna K. Lindberg
 • Datum: 15-08-2012
 • Recensent: Eero Lehtinen
 • Media: Pro Sail
 • Bok: Skärgårdshavet under ytan
 • Författare: Marina Saanila
 • Datum: 24-07-2012
 • Recensent: Henrik Westermark
 • Media: Borgåbladet
 • Bok: Skärgårdshavet under ytan
 • Författare: Marina Saanila
 • Datum: 12-07-2012
 • Recensent: Alexandra Granberg
 • Media: Pargas Kungörelser
 • Bok: Skärgårdshavet under ytan
 • Författare: Marina Saanila
 • Datum: 12-07-2012
 • Recensent: Birgitta Ehrstén
 • Media: Borgåbladet
 • Bok: Diagnos F32.1
 • Författare: Minna K. Lindberg
 • Datum: 11-07-2012
 • Recensent: Alexandra Granberg
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: Skärgårdshavet under ytan
 • Författare: Marina Saanila
 • Datum: 18-05-2012
 • Recensent: Blogg: Serialias Stuga
 • Media: Blogg: Serialias Stuga
 • Bok: Diagnos F32.1
 • Författare: Minna K. Lindberg
 • Datum: 21-02-2012
 • Recensent: Johan von Sydow
 • Media: Dokumentärfilmen Konstnären som försvann
 • Bok: Farlig hamn
 • Författare: Tom Paxal
 • Datum: 17-02-2012
 • Recensent: Markus Ånäs
 • Media: Kauppalehti
 • Bok: Åbo Båtvarf 1889 - 1954. Parhaat veneet tehtiin Turun Venveistämöllä
 • Författare: Pirkka Leino, Jarmo Saarinen
 • Datum: 11-02-2012
 • Recensent: Matti Jussila
 • Media: Uudenkaupungin Sanomat
 • Bok: Åbo Båtvarf 1889 - 1954. Parhaat veneet tehtiin Turun Venveistämöllä
 • Författare: Pirkka Leino, Jarmo Saarinen
 • Datum: 23-01-2012
 • Recensent: Tristan Schön
 • Media: Team 6 mR Vanvouver
 • Bok: The Six Metre - 100 Years of Racing
 • Författare: Tim Street
 • Datum: 22-01-2012
 • Recensent: Lauri Kaira
 • Media: Nautic
 • Bok: Åbo Båtvarf 1889 - 1954. Parhaat veneet tehtiin Turun Venveistämöllä
 • Författare: Pirkka Leino, Jarmo Saarinen
 • Datum: 19-01-2012
 • Recensent: John Brovik
 • Media: Göteborgs-posten
 • Bok: Herzogin Cecilie - Skeppet som ville flyga
 • Författare: Dan Weissenberg
 • Datum: 12-01-2012
 • Recensent: Hilkka Kotkamaa
 • Media: Suomen Merenkulku 1-2 12
 • Bok: Herzogin Cecilie - Skeppet som ville flyga
 • Författare: Dan Weissenberg