2023 slår vi alla tidigare rekord och ger ut 16 nya svenskspråkiga pappersböcker. Nedan presenterar vi stolt de 11 romanerna.

 

Annika Gustafsson-Flinck: Det gäller att överleva

ISBN 9789527224588

Det gäller att överleva är den tredje och avslutande boken om läraren Maria Sjögren. Händelserna utspelas i Östnyland och läsaren får ta del av livets glädjeämnen och sorger. Relationer mellan byborna är ibland ansträngda, men med god vilja och gott mod hittar de oftast lösningar på problemen de står inför – men det finns sanningar som svider.  

Sonja Nordenswan: Min amerikanska tant

ISBN 9789527224625

Sonja Nordenswan, Min amerikanska tant. 1964 flyttar Iris Scanlan hem till Mariehamn efter många år i USA. Hon är inte en tant som andra och mellan henne och hennes unga släkting, Liv, uppstår en djup vänskap. Sin egen bror vägrar hon däremot att prata med. Orsaken finns i det förflutna. Romanens teman är gränsöverskridande kärlek, svek, försoning och förlåtelse. Den knyter an till Nordenswans tidigare böcker om familjerna Mossberg och Scanlan, men står stadigt på egna ben.

Marie Allen: Prästgården

ISBN 9789527224595

Prästgården är en biografi över tre generationer, författarens farmor Mery Nyman gift Pihlflyckt, hennes far Henrik och Marie, författaren själv. Mery är den centrala gestalten i boken. Händelserna börjar år 1905 då Merys mor dör i barnsäng. Hennes far blir ensam med 4 barn. Mery Nyman reser till Ekenäs 1914 för att studera till folkskollärarinna. Hon blir färdig just efter Inbördeskriget 1918. I boken beskrivs förhållandet i Ekenäs lärarinneseminarium under den nämnda tiden. Seminariet grundades av Uno Cygnaeus 1873. Mery jobbar senare som lärarinna i Forsby, Box i Sibbo samt i Bjurböle i Borgå lk.

Finlands historia löper som en röd tråd genom boken och samtidigt sätter dessa tre generationer in i ett historiskt perspektiv. Boken beskriver pedagogikens utveckling under Merys studietid och under hennes aktiva lärarbana.

Tom Paxal: Sirenernas sång

ISBN 9789527224632

En dag för trettio år sedan stiger Tom Paxal och 300 andra författare ombord på passagerarfartyget Konstantin Simonov i Sankt Petersburg. De ska delta i den första internationella författarkongressen för östersjöområdet, Baltic Waves, för att umgås och tala om litteratur. Till en början verkar allt som vanligt. Men precis när skeppet ska lägga ut från kajen slinker några rätt udda typer ombord. Det är ouvertyren till Sirenernas sång. Vi får följa med fru Ludmila och hennes följeslagare på det laglösa skeppet Konstantin Simonov.

I boken Sirenernas sång får vi också ta del av berättelser som Pistolen, Generalen och Kappsäcken och precis som i de tidigare böckerna (Farlig hamn 2007 och Havets hjärta 2020) spelar det självupplevda en stor roll i handlingen. Läsaren får genom Tom Paxals kameralins hänga med på halsbrytande färder, ta del av makabra incidenter och ibland landa pladask i det kalla vattnet, för att sedan få lägga till i en lugnare hamn.

Elisabeth Sandelin: Behåll din krona

ISBN 9789527224663

Behåll din krona är en roman om drömmen att bli sjuksköterska. 1912 går Annas Appelgrens dröm  i uppfyllelse. Hon blir antagen som sjuksköterskeelev på den första tvååriga sjuksköterskekursen på Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors under ledning av legendariske friherrinnan och översköterskan Sophie Mannerheim. Hon måste dock avstå från sitt yrke när hon gifter sig.

Parallellt med huvudpersonens liv en resa från 1800-talets slut till Olympiaåret 1952 som i Finlands historia är turbulenta tider finns berättelserna om hennes studiekamrater och deras öden. Sjuksköterskornas arbetsvillkor och erkännande om att de hör till en viktig utbildad yrkeskår under krig och pandemier som spanska sjukan är en bärande del av berättelsen. Arvet efter Sophie Mannerheims lärdomar om hur plikt och renlighet är en dygd och hur sjuka, sårade soldater och barn skall skötas lever kvar hos de som gått i lära hos henne.

Liv Wentzel: Till Isela

ISBN 9789527224670

I sin tredje bok om Åland skildrar Liv Wentzel de hårda livsvillkor som gällde för kvinnor på landsbygden förr och i synnerhet för dem som inte följde utstakade vägar. Som icke normativ var du onämnbar.

Leonora är tillfreds med vardagens lunk, där hon och dottern lever och arbetar på gården i Björsby. Tiden då spänning och romantik kantade dagarna är förbi, åtminstone tror hon det. Men när Dagmar Grankvist flyttar till byn tänds en hemlig glöd och snart hopar sig även faror från annat håll. Hur stor makt har egentligen kyrkoherden i Geta? Kommer Leonora att få behålla sin dotter, Isela?

Anna Mendelsson: Han sa du tänker för mycket

ISBN 9789527224700

Vill du läsa en tankeväckande roman? Han sa du tänker för mycket, är ett roligt, konstigt och utmanande verk; det skapar huvudbry. Boken sticker ut ur den grå massan och den ger något nytt. Humorn ligger i vardagliga iakttagelser. surrealistiska tankeföreställningar och förvrängningar av det vi kallar normalt eller verkligt. Fantasi eller verklighet, vilket är vilket?

Han sa du tänker för mycket handlar om en person som levt ett normalt liv i en mellanstor stad med dess attribut och vardagsinslag. En dag märkte personen en slöja som täckte axlarna, en ”deppslöja”, och började en resa för att bli fri deppigheten. Läsaren följer med när personen börjar cykla och känner sig som en nyfödd. Protagonisten söker efter svaret på vad som gör en människa fri och tror sig funnit det i att cykla omkring och just leta efter sin ”stans”.  ̶ Jag ska inte till ingen stans, men vart ska jag någonstans? För någonstans ska vi eftersom vi är fira i detta, i att välja vart vi ska.

Dick Karlsson: Hackat i sten

ISBN 9789527224717

Hackat i sten är en hyllning till den bortglömda medelklassen, den lilla, föraktade människan, som aldrig syns eller hörs utan lever sitt undanskymda liv utanför mediernas strålkastare och bär samhället på sina axlar. Den tecknar en grovhuggen bild av människan, som försöker finna sin plats i samhället, en mening med livet under några generationer medan Bolaget härskar över skärgårdskommunen, som långsamt förvandlas och förvandlar under seklets gång.

Romanen följer även verklighet och fiktion, sanning och lögn då gränserna blir alltmer diffusa. De tre huvudpersonerna och berättarjagen målar sina subjektiva bilder av den autentiska verklighet de rör sig i samtidigt som författaren blandar sig i deras liv med sina ironiska kommentarer. Tro inte du är någonting, egentligen finns du inte ens till. Och läsaren bjuds in att följa deras fotspår i tiden, rummet.

Jaap Jonker: Uppdrag Åland

ISBN 9789527224724

Vintern 2018. Den holländska överinspektören Jacob Noordland hoppas på en vit och lugn julhelg på Åland, mitt i Östersjön. Det snöar verkligen och det är kallt. Men Jacob har svårt att hitta lugn. Genom kontakter med sin åländska kollega Eeva Loitonen blir han djupt involverad i en sedan länge utarbetad rysk plan för att annektera dessa strategiskt belägna öar. Detta kulminerar i en stormig januarinatt full av action till sjöss och på land och en spännande start på 2019. Kommer Jacob och Eeva, med hjälp av enheter från det finska gränsbevakningen, att lyckas förhindra Åland från att komma under ryskt styre igen?

Uppdrag Åland är Jaaps första boken i den planerade Ålandstrilogin. Han jobbar nu på uppföljaren. Jaap bor med frun Anki och hunden Buster växelvis i Hengelo (NL) och på Åland men dem ska emigrera till Åland sommaren 2023.

Tom Sandqvist: Det våta språket

ISBN 9789527224649

DET VÅTA SPRÅKET är en i essäform utvecklad skönlitterär reflektion kring ”det våta språket” med tonvikt på dadaismen genom Arthur Segal, Hugo Ball och Emmy Hennings på Cabaret Voltaire i Zürich 1916. Med det ”våta” språket avses den söndersprängda och typografiskt experimenterande syntaxen i dadaismen och dess kopplingar till frågor om främlingskap och identitet. En av utgångspunkterna är dadaismens förhållande till den östjudiska filosofin i det judiska bosättningsområdet i Östeuropa före Förintelsen.

Det finns en strömning inom litteratur och bildkonst med rötter tillbaka till åtminstone medeltida exegetik och judisk mystik som skyr det symboliska, föreställningen om ett djup i en bild eller en text, och i stället lyfter fram det konkreta: ytan, byggstenen, bokstaven, färgen, och som därmed underminerar maktspråk och ideologi. Sin kanske mest extrema form tog sig denna strömning under tidigt 1900-tal med dadaismen som ofta förnekade all mening: ”Ordet vill jag ha där det upphör och där det börjar.” skriver Hugo Ball 1916. Konsten och litteraturen skulle bygga upp och riva ned med en och samma rörelse. ”Tanken skapas i munnen” skriver Tristan Tzara i ett försvar för den improviserade ljuddikten som föds i ögonblicket, i munnen och talorganen, ett vått språk. Om man delar uppfattningen att skriften med dess alfabetiska tecken, interpunktion och syntax torrlägger språkets beroende av den muntliga traderingen, den orala framstötningen, skulle man kunna säga att den upplösta skriften vänder åter till kroppen och kroppsvätskorna som språkets grundförutsättning. Genom en religionsfilosofisk diskussion blir det också uppenbart att Hugo Ball – med Emmy Hennings – mycket väl hade kunnat skriva in sig i det tyska nazistpartiet om han hade fått leva till 30-talet, så skräckslagen var han inför dadaismens grundförutsättningar i det upplösta språket och det ”judiska tänkandet”.