Litorales utbud för 2023 ser mycket digert ut. Vi publicerar förteckningen över årets böcker i februari, men vi delger nu lite förhandsinformation. Sammanlagt ger vi ut fjorton romaner, biografier, noveller och versböcker, tre barn- och ungdomsböcker samt tre faktaböcker. Fyra böcker publiceras på våren och resten under sommaren eller tidigt på hösten. I år har vi nöjet att presentera flera författare nya för Litorale. Till dessa hör Marie Allen, Olav S. Melin, Christian Sundgren, Anna Mendelsson, Dick Karlsson och Jaap Jonker. Litorale har genom åren bevisat att vi har mera mod och större vilja till risktagning genom att ge många nya namn chansen att ge ut en debutbok, ny bok i Finland eller en översättning.

Bekanta teman träder fram i urvalet. Havet är temat för Tom Paxal, som fortsätter sina irrfärder och havsteman ursprungligen presenterade i Farlig hamn. Ettannat tema som kommer starkt fram och allt mera definierar Litorale är intimt lokala böcker. Jaap Jonkers roman är stadigt förankrad på Åland med en skvätt rysk inverkan. Liv Wentzels roman rör sig också i Åländska miljöer. Sonja Nordenswans roman för oss till både Åland och USA. Annika Gustafsson Flincks tredje roman handlar om Östnyland, främst Pernå. Även Marie Allens biografiska verk handlar bland annat om prästgården i Forsby. Elisabeth Sandelin har skrivit om Kirran i Helsingfors. Dick Karlssons roman rör sig i Pargas miljöer. Olav S. Melin behandlar hela Svenskfinland i sin översikt av den finlandssvenska pressens historia till dags dato. Christian Sundgren för oss bland annat till Paris i biografin om konstnärinnan Ada Thilén. Henrik Huldéns nya bok med rimmad dikt heter Hela härligheten.

Men för mig är de två mest spännande böckerna i år Tom Sandqvists essä kring dadaismen och Anna Mendelssons fyndiga och surrealistiska roman om att cykla sig fri. Där avvaktar jag läsarnas reaktioner med stor spänning. Bägge böckerna är bevis den latitud Litorale vågar ge sina författare.

Asger Albjergs och Irmelin Sandman Lilius barnböcker visar att vi även i år kommer ihåg våra yngre läsare.

Men eftersom vi är flexibla, är det möjligt att vi sticker in med något nytt ännu.

Pekka Barck