Mest prosa, flest kvinnor i vårens finlandssvenska bokutgivning

"Prosan är den största genren, och skönlitteraturen skrivs mest av kvinnor."

Fyra böcker av Litorale presenteras.

Läs mer: https://www.hbl.fi/artikel/mest-prosa-flest-kvinnor-i-varens-finlandssvenska-bokutgivning/

Pia Ingström