Samfundet De Nio grundades år 1913 i Stockholm och delar årligen ut ett antal priser åt författare. Samfundet består av nio författare, litteraturforskare och översättare valda på livstid.

Stol 1 innehas av Anna Williams (tidigare stol 6)

Stol 2 innehas av Nina Burton

Stol 3 innehas av Jonas Ellerström

Stol 4 innehas av Kerstin Ekman

Stol 5 innehas av Gunnar Harding

Stol 7 innehas av Niklas Rådström

Stol 8 innehas av Madeleine Gustafsson

Stol 9 innehas av Johan Svedjedal

 

Den 17 december tilldelades nio författare De Nios julpris, SEK 50.000 var. Nalle var en av dem! Grattis Nalle till ett pris av kolleger. Vad är ett bättre bevis på ditt sköna skrivande än det?

 

Se även www.samfundetdenio.se