Den finskspråkiga boken Åbo Båtvarf, Dan Weissenbergs Herzogin Cecilie och Vivi-Ann Barcks Fiskarens dotter är årets läsarvavoriter.