"De tysta skotten i Kvarken" har sålt bäst tack vare god åtgång i Vasatrakten. Av de äldre böckerna har Segel & hav sålt bäst, medan "Baron Ungern, Mongoliets härskare" kommer på tredje plats.