Författare

Olav S. Melin

Olav S Melin har en unik erfarenhet av pressarbete och mediepolitik efter en lång karriär som journalist, chefredaktör och kommunikationsexpert. Hans essäer om den svenskspråkiga tidningspressens fängslande historia i Finland bjuder läsaren på en inspirerande bildningsresa.

Olav S. Melin blev student från Jakobstads samlyceum 1979. Han har tagit TM examen vid Helsingfors Universitet och han har studerat vid Dalhousie University i Halifax samt tagit fortsatta studier vid Åbo Akademi.

Arbetshistoria:

1978-1979 Rektor för Houtskärs kyrkliga folkhögskola

1979-1982 Folktingssekreterare Svenska Finlands folkting

1982-1999 Chefredaktör, Kyrkpressen

1999-2005 Chefredaktör, Svenska Kyrkans Tidning

2006-2009 Chefredaktör, Kotimaa

2009-2018 Ansvarig för medie- och samhällsrelationer, tankesmedjan Magma

Publikationer:

"Den ensamme mecenaten. Tron och mystiken Amos Anderson drivkrafter." 2020

”Journalismen till heders. Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland.” 2017

"Den lyckliga nationen", Vasa nations 100 års historik. 2007

”Nattmissionären Glimtar ur Arvid von Martens liv. 1992

 Kolumnist vid Hufvudstadsbladet 2003 - 2018

 Medverkat med artiklar i Svenska Dagbladet, Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti