Författare

Berit Olanders

Berit Olanders är utbildad textilkonstnär, med bildvävning som huvudsaklig inriktning. Hon har i hela sitt yrkesverksamma liv målat samt skrivit berättelser. Berit har illustrerat ett flertal böcker och erhållit priser i fyra novelltävlingar.  Hon är född på Åland men reste från ön för att studera i Helsingfors och Göteborg. Efter utbildningen reste hon ut i världen och har varit bosatt i Tanzania, Bangladesh och Moçambique i sammanlagt tio år. Med ateljé i Göteborg arbetade hon därefter som bildlärare, skribent och konstnär.

Numera bor och verkar Berit på Åland. Romanen ”Vemses flicka är du då?” är en levnadsbeskrivning där mycket fantasi vävs in i berättelsen. Den handlar om livet i byn, där hon föddes.