Författare

Tom Sandqvist

Tom Sandqvist är en internationellt uppmärksammad konstvetare, utan även känd som skönlitterär författare. Hans skönlitterära produktion omfattar bland andra romanerna Romanen om örfilen (2015), Efterlämnad egendom (2017), Hertha Hesselson (2020) och Amor fati (2022). Förutom att han har gett ut flera konstvetenskapliga studier fokuserade på den central- och östeuropeiska modernismen och den östjudiska kulturen samt en lång rad konstfilosofiska essäsamlingar har han även uppmärksammats för den fiktiva berättelsen Titta, en krokodil (2019) om förhållandet mellan Anton Tjechov och den ryske landskapsmålaren Isaak Levitan.

Internationellt har Sandqvist väckt uppmärksamhet med bland andra Dada East (2006) om de rumänska dadaisterna på Cabaret Voltaire och deras rötter i den östjudiska kulturen och filosofin. Motsvarande frågeställningar tas även upp i Ahasverus vid staffliet (2014) om judisk konst och judiska konstnärer i den central- och östeuropeiska modernismen, liksom i Vi söker ett sammanhang (2016) om dadaisten Arthur Segal, orfisten Sonia Delaunay och suprematismen Kasimir Malevitj. Sandqvist är samtidigt känd för sin studie Kärlek och dada (1998) om förhållandet mellan dadaisten Hugo Ball och varietéartisten Emmy Hennings.

Under våren 2021 utkom boken Hemma i Drohobycz, en skönlitterärt informerad berättelse om den polsk-judiska författaren och konstnären Bruno Schulz. Under våren 2022 utkom ytterligare romanen Amor fati på Litorale.

Tom Sandqvist har prisbelönats av bland andra Svenska Akademien, Holger Schildts förlag, Svenska Litteratursällskapet och Finlands Svenska Television (romanpriset). År 2019 erhöll han Längmanska Kulturfondens stora kulturpris.

Sandqvist, födde och uppvuxen i Borgå, bor och arbetar i Lid, Nyköping.