Författare

Helga Rajala

Helga Rajalas intresse för bomärken väcktes av att hon hittade sin mor Saga Lundells ritade bomärken från Västanfjärd.  Hon skrev om dem i boken Västanfjärd- våra berättelser, 2016. Hon har åtagit sig att göra boken Bomärken i Åboland. Tidigare har Rajala har jobbat som specialklasslärare i Helsingforsregionen och har familj med tre vuxna barn. Rajala fyller 60 år i samband med bokutgivningen hösten 2021.