Författare

Pekka Barck

Pekka Barck föddes 1963 i Karleby, och har senare bott i Mariehamn, Hangö, Åbo, Esbo och Helsingfors innan han bosatte sig i Singapore med fru och två barn.

Sitt levebröd har han sedan 1980-talet fått inom informationsteknologin. Han är även ägare och grundare till förlaget Litorale, som sedan 1995 utgivit svenskspråkiga böcker.

Barck har varit delägare i en klassisk träbåt, den internationella sexan Off Course, som köptes till Finland 1989. Köpet av båten var upptakten till engagemang inom Finlands 6mR-förbund, vilket år 1992 ledde till att boken Sexornas jakt utgavs. Den skrevs av Ingvard Liewendahl, Affe Alftan och Pekka Barck. Boken togs väl emot av läsarna och valdes till ”Årets idrottsbok” av Finlands idrottsmuseums stiftelse 1992. Den kompletterades och utgavs reviderad 1994. Samma år utkom Villa Doris Jubileumsskrift och 1996 May Be IV jubileumsskrift skrivna av författaren.

Förutom böcker har Barck skrivit några historiker om enskilda jakter, artiklar i tidskrifter såsom Frisk Bris och hållit föredrag om segling i olika länder. Våren 1999 skrev Barck manuskriptet till tv-dokumentären Sexornas jakt tillsammans med Stefan Randström. Han har även varit medlem av olika kommittéer inom Nyländska Jaktklubben i Helsingfors.

År 2003 utgav Barck Finlands segeljakter, som tidsmässigt krävt mera arbete än de övriga böckerna tillsammans. Boken var ett resultat av omfattande forsknings- och skrivarbete under en tioårsperiod. Den belönades med Svenska Litteratursällskapets pris ur Femtioårsfonden 2004.

Pekka konsulterar numera storbolag i Asien inom analys.