Författare

Magdalena Åberg

Magdalena Åberg, född 1972, bildkonstnär som också skriver och illustrerar.

Ungefär hela 2000-talet har skapande i bild, särskilt oljemålning, varit hennes huvudsakliga sysselsättning, även om hon trivs med många järn i elden; att engagera sig i konstscenen (bland annat genom konsthallen Kohta som hon varit med om att grunda), jobba med bilderboksmanus, rita kartor till Kvinnornas Helsingfors – en kulturhistorisk guide, Schildts 2010) eller kuratera konst på elskåp i Helsingfors, där hon bor. Magdalena har såväl magisterexamen i konst som kandidatexamen i journalistik i bagaget – för henne har konsten alltid varit en form av kommunikation, en kommunikation som inte alltid kan förklaras så direkt i ord, särskilt inte syftet. En poetisk kommunikationsform, utrotningshotad i ett samhälle som kräver rationalitet och effektivitet.

Motiv som tycks följa Magdalena genom åren och de olika uttryckssätten är motsättningar i olika former; som ljus/skugga, heimlich/unheimlich, vackert/äckligt.