Författare

Chris Nyström

Mitt namn är Christine Nyström, men så långt tillbaka jag kan minnas har förkortningen Chris använts i alla sammanhang utom strängt formella.

Jag är en pensionerad modersmålslärare efter att ha varit en tidvis passionerad sådan. Jag har i någon platsansökan sagt att jag blev lärare av misstag, men har varit det med glädje. Olika livskrumelurer försenade min studiestart och mitt yrkesliv, men gav mig i gengäld senare rika erfarenheter från minst sju olika skolor, kryddade med kortare gästspel som radioredaktör och svensk undervisningschef i Esbo. Jag avslutade min yrkeskarriär med tolv år som rektor för Högstadieskolan Svenska normallyceum i Helsingfors.

Under min aktiva tid skötte jag bl.a. förtroendeuppdrag som

  • ordförande i Svenska Modersmålslärarföreningen i Finland r.f.
  • sekreterare i Södra Finlands Svenska rektorsförening r.f.
  • styrelsemedlem i Suomen Rehtorit/Finlands rektorer

Efter pensioneringen har jag också varit sysselsatt, bl.a. som

  • censor i Studentexamensnämnden
  • nämndeman i tingsrätten
  • styrelseordförande för Stiftelsen Leschehemmet
  • styrelseordförande för Villa Karos vänner r.f.
  • utbildningsledare för Rektorsskolan vid SVUX/Socokom
  • koordinator för skolprojektet Hand-i-hand-ikapp (2000-2011, då över 4000 elever och deras lärare i skolor från Kyrkslätt i öster till Borgå i väster fick möta medmänniskor med olika funktionshandikapp och bekanta sig med deras livsvillkor)
  • ordförande för Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.

Jag har tre söner och sex barnbarn, av vilka ett är liksom extra och också har gett mig två på många sätt extra barnbarnsbarn. Jag har min sjätte hund (åttonde, om man räknar med två ledarhundsvalpar). Jag kan inte tänka mig tillvaron utan min hund, i synnerhet inte sedan han och jag miste vår husbonde för mer än två år sedan.

Avkoppling betyder böcker, promenader med hunden, tai chi-träning – och vänkontakter.