Författare

Chris Nyström

Chris Nyström, född 1939 i Helsingfors, har efter tio år som hemmamamma
hunnit med ca 30 års yrkesliv som modersmålslärare på alla tänkbara
skolstadier, men också med kortare utflykter som häftesredaktör på Svenska
Utbildningsprogrammen (Yle) och som svensk undervisningschef i Esbo. Efter
pensioneringen år 1999 från rektorsjobbet i Högstadieskolan Svenska
normallyceum fick hon uppdrag bl.a. som censor, som nämndeman och
rektorsfortbildare och var också aktiv inom flera föreningar.


Hennes första bok, Bipacksedeln, skrevs efter makens död år 2015 och kom ut
år 2018. Den behandlar processen att ta sig igenom sorg och saknad. Dit hör
också problemen med diagnos av en sällsynt sjukdom och behovet av att hitta
en förklaring till sjukdomsförloppet.

Nästa bok, Yovo Cadeau, Villa Karos story utkom i juli 2020. Den kom till
tack vare Nyströms styrelseuppdrag i Villa Karos vänner r.f., stödföreningen
för det finsk-afrikanska kulturcentret Villa Karo i Benin. Under år 2020 firar Villa
Karo tjugo års verksamhet. Boken bygger på minnen av möten med människor
och miljöer och på intryck av afrikanska färger, rytmer, dofter, smaker och
upplevelser.