Författare

Torsten Storgårds

Professor Torsten Storgårds föddes 1908 i Hangö. Han var kyrkoherde Gustaf och Ina Storgårds äldsta son. Efter studentexamen 1926 påbörjade han studier vid Helsingfor Universitet.

Åren 1931-43 arbetade han som forskningsassistent vid statens försöksanstalt för mjölkhushållning i Jockis. Under kriget innehade han en tjänst som docent vid Helsingfors Universitet och utsågs till professor i mejerilära 1944. 1953 flyttade Storgårds till Sverige där han forskade inom Mjölkcentralen och Köttforskningsinstitutet. Han hade sommarställe i Hangö, genom vilket han kunde hålla kontakterna till sin barndomsort. Storgårds avled 1993.