Författare

Tapio Saavalainen

Kansainvälisellä pankkialalla pitkään toiminut Tapio Saavalainen on Suomessa ollessaan kunnostautunut klassisten veneiden purjehtijana. Hänellä on pitkään ollut A-vene, joka on kansallinen veneluokka Suomesta. Vuonne 2015 valmistui aiheesta kirja.