Författare

Jorma Rautapää

Jorma Rautapää började fotografera båtar under 1970-talet. Under de första åren ville han få vackra bilder för eget och båtägarnas nöje. Rautapää var främst intresserad av gamla träbåtar.

Under 1980-talet började han systematiskt fotografera för att dokumentera träbåtar och träbåtskultur.

I dag omfattar bildsamlingen omkring 700 olika båtar och fartyg. Rautapää har alltid kameran med sig när han själv är ute och seglar och man kan se honom på regattor, varv och i hamnar letande efter vackra bildobjekt.

Jorma Rautapää har skrivit flera artiklar om träbåtar, främst för den finlandssvenska tidskriften Frisk Bris. Hans bilder har ställts ut på några utställningar i Helsingfors. Sommaren 2004 är han aktuell genom en större utställning i Estland.