Författare

Kasper Westerlund

Kasper Westerlund (f. 1976), intendent och föreståndare för Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi där han varit anställd sedan 2001. Styrelsemedlem i bl.a. Stiftelsen Forum Marinum och Stiftelsen för museifartyget Sigyn.

Kasper har publicerat och redigerat ett femtiotal arbeten inom sjöhistoria och maritim etnologi. I sin egen forskning har han främst intresserat sig för skeppsdagböcker och maritima samhällen i förändring. Medlem i ASS sedan 1994; dess sekreterare 20004-2010, II vicekommodor 2009-2010.