Författare

Ulla Laxén

Förutom författarens yrkesliv har Ulla haft ett lika rikt liv som maka, mor till två barn och mormor till två barnbarn. Genom denna livserfarenhet har hon velat skapa en bok för alla som är på väg till större förståelse för barnet och sitt eget inre barn som är vår själ.

Laxéns första bok Luova leikki varhaiskasvatuksessa utkom på Weilin & Göös 1975 och den andra boken Sången som fick ord utkom på Dialogia 2002. Böckerna har varit uttryck för det som varit aktuellt för henne. Luova leikki varhaiskasvatuksessa utkom när hon arbetade med drama som en pedagogisk metod på daghem och förskola. I Sången som fick ord skrev Laxén om sina erfarenheter som steinerpedagog med barn under skolåldern.