Författare

Catarina Welin

Konsthistorikern, fil.mag. Catarina Welin f. Blechingberg har verkat som expert och föreläsare om antikviteter i 15 år, främst föremål, möbler och silver. Därutöver har hon jobbat med följande böcker; Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783-1784 och Carl Gustaf Ramsays resejournal 1807. Hon har även skrivit artiklar i Glorian Antiikki och i Stockholms Auktionsverk Magasin.

Catarina och Sampo fick kännedom om Per Otto Adelborg för över 10 år sedan, i samband med att de arbetade med utgivandet av Carl Gustaf Ramsays Resejournal 1807.