Författare

Mary-Ann Gröhn

Mary-Ann Gröhn är intresserad av historia, skärgård och sin hemtrakt. Vad skulle då inte passa bättre än att hon skriver om skärgårdsfolket i Kvarken.

Hon är en mångsysslare och aktiv bland annat inom Nylands Litteraturförening, vars ordförande hon är. Mary-Ann tycker om att skriva dikter och läsa upp dem vid olika tillfällen. Hon arbetar som frivillig för telefon jourservice för åldringsservice i Helsingfors.

Mary-Ann har barn och barnbarn samt en långhårig Cotton de Tulear hund.

Mary-Ann Gröhn har tidigare gett ut romanerna Dottern som inte föddes (Jammeli 2001), Det hände vid Kvarkens stränder (Litorale 2002) och Dansa med demoner (Litorale 2003).