Författare

Rainar Alander

Rainer Alander (född 1937) debuterde 1963 med en novellsamling och har sedan dess skrivit både romaner, korta berättelser och dramatik för såväl radio som TV. Efter en längre paus har Alander under de senaste åren gjort något av en come back som radiodramatiker och också haft premiär på en nyskriven scenpjäs.

Rainer Alander påbörjade sjömanslivet som sjuttonåring, tog styrmansexamen 1962 och tillbringade långa tider till sjöss. De här sjömansåren avspeglar sig i mycket av det han skrivit; det har ofta varit råbarkat, kärvt och maskulint både när det gäller stil och miljö. Men vid sidan av det "hemingwayska" har han också ett alldeles särpräglat sinne för det poetiskt förtätade i sitt sätt att närma sig sina teman. I hans undersökningar av de mänskliga villkoren, där han inte väjer för det svåra och mörka, framstår förhållandet man-kvinna kanske genomgående som det mest centrala.