Författare

Björn Österman

Björn Österman är född 1945. Han har jobbat med utrikestransporter, sedan datorer och nätverk. Som yngre också bland annat skött försöksdjur, byggt busskarosser och sålt möbler. Han har också varit i FN-tjänst på Cypern.

Då Björn pensionerades flyttade han till Hangö. Då upptäckte han att det var förfärligt roligt att skriva. Skriva för att berätta. För han är en berättare. Också de tavlor han målar ligger det alltid en berättelse i botten.