Författare

Niklas Gajewski Bennwik

Huvudkaraktären i romanen Tsarens censor är Voldemar Gajewski, författarens morfars far. Niklas är till yrket diplomat och har arbetat i olika delar av världen, med bland annat konfliktfrågor. Flera av romanens teman berör honom både på ett personligt och professionellt plan. Niklas har studerat journalistik och gått en utbildning i att skriva dramatik vid Skrivarakademin på1990-talet och han har publicerat olika frilansartiklar i SvD och jobbat för lokaltidningar. Tsarens censor är Niklas debutroman.