• 04-10-2022
  • Inbunden
  • Chris Nyström
  • ISBN: 9789527224571
  • Rek. pris: 32,50 €
  • Lagersituation: Lagervara
  • Biblioteksklass: 59.564
  • Språk: Svenska
  • Storlek:
  • Sidor: 83
€32.50

”Jag är kristen och hindu och muslim och jude. (Mahatma Gandhi)”.

För att definiera sig själv som Gandhi gör behövs ett öppet sinne och ett varmt hjärta. Men i livet på vår jord bromsas vi ständigt av gränser för nationer, regler för politiska riktningar, budord för religiös tillhörighet. När jag når gränsen för detta liv – hur går det då? Kan jag hoppas på en fortsättning, något annat än gravens frid?

I förarbetet med boken har jag mött olika uppfattningar om livet efter döden, formade av tidsskeden och olika regionala krav eller möjligheter. I samtalen med vänner och vetare om livet efter döden har jag mött både gamla och nya aspekter på frågan om fortsättningen, men min bok ger inte ett direkt eller allmängiltigt svar.

Om vi lär oss tala med varandra om döden som en självklar del av livet, kan vi hoppas på ett öppnare sinne och ett varmare hjärta. ”När egna tankar inte räcker till, då visar andras frågor väg till nya svar.” På vägen har jag också sökt svar på de svåra frågorna – i skönlitteratur, i rapporter och statistik, i filosofi, lyrik och musik, i text från webbsidor och tidningsspalter.”  Det behövs samspel i letandet efter svar på livets största fråga, den om vad som händer Efteråt.