• 05-10-2009
  • Inbunden, Illustrerad
  • Malena Torvalds-Westerlund
  • ISBN: 978-952-5045-33-8
  • Rek. pris: 29,50 €
  • Lagersituation: Lagervara
  • Språk: Svenska
  • Storlek: B5
  • Sidor: 140
€29.50

Tunhamn - Fem sekler i utskären handlar om det lilla öriket Tunhamn i Skärgårdshavet och en husbondesläkt av sällsynt ihärdigt slag. Här ute i ensligheten har människor levt och arbetat sen Gustav Vasas dagar. Men Tunhamn är inte bara urgammal historia. Med obändig kraft och framtidstro går livet vidare på ön och nya generationer bygger och planerar för kommande tider.

Boken berättar öns och hemmanets historia från det att de allra första människorna slog ner sina bopålar där. I fokus står de människor som har levt på Tunhamn genom goda och svåra tider, i närmare femhundra år. Boken riktar sig till ortsbor, båtfolk, sommargäster, folklivsforskare, historiker, nostalgiker och andra; alla som känner för skärgården och är intresserade av hur man har levt där.

Med sin långa och fängslande historia förtjänade Tunhamn att få sin berättelse skriven, en skildring som binder samman de spridda uppgifter som finns om ön och dess folk. Författaren berättar om ett skärfolk som trotsat svårigheter och envist bott kvar på sin ö i århundraden, och om dagens tunhamnare som i rakt nedstigande led härstammar från ett husbondepar på 1600-talet. Trots att öborna lever i tiden är hemmanet ett av de allt sällsyntare exemplen på en urgammal men alltjämt levande skärgårdskultur.

Hemmanets historia berättas kronologiskt. Gamla brev och dokument, pressklipp, en omfattande litteratur, egna iakttagelser och samtal med tunhamnarna bildar källmaterialet. De många intressanta bilderna fångar ögonblick av liv och arbete. Berättelsen om Tunhamn är, trots sina unika drag, en del av den vidsträckta finska, åländska och svenska skärgårdens historia. I hela skärgårdsområdet har liknande villkor gällt. Tunhamn - Fem sekler i utskären kompletterar urvalet av skärgårdsböcker och hjälper oss att bygga en allt mer komplett bild av skärgården som är en väsentlig del av den finlandssvenska identiteten. Boken handlar om en mycket säregen ö, där händelser och livshistorier är väldokumenterade samt utbudet av bilder från en värld som inte längre finns är unik.