• 26-07-2019
  • Inbunden, Illustrerad
  • Björn Österman
  • ISBN: 978-952-7224-15-1
  • Rek. pris: 33,90 €
  • Lagersituation: På tryckeriet
  • Biblioteksklass: 92.831
  • Språk: Svenska
  • Storlek: B5
  • Sidor: 229

Hur inverkade kriget på det dagliga livet i Hangö? Krigets vardag i Hangö är en bok om en stad som överlevde. I ord och bild berättas episoder ur vardagen. Hangö hörde under vinterkriget till de hårdast bombade städerna i Finland. När kriget tog slut fick Hangöborna tio dagar tid att utrymma, Sovjet skulle överta staden och etablera en militärbas där. När fortsättningskriget bröt ut vräkte det finska artilleriet in 260 000 granater över staden. Gangut, som den hette på ryska. Sovjettrupperna evakuerade, men lämnade efter sig en till stora delar förstörd och tungt minerad stad, osannolika 50 000 minor och försåt.

En tid efter att Hangöborna fått flytta in och ta itu med att bygga upp började det stå klart att Finland skulle förlora kriget och att Sovjet som en del av fredsvillkoren skulle komma att åter kräva att få Hangö. Först när freden hade slutits fick Hangöborna veta att Sovjet i sista minuten hade ändrat sig och krävt Porkala i stället för Hangö och att de skulle få fortsätta att bo i sin hemstad.

Boken är rikligt illustrerad med många tidigare icke publicerade bilder. Bildredaktör Pekka Barck.