• 12-06-2018
  • Inbunden, Illustrerad, Färg
  • Katariina Sewon
  • Översättare: Malena Torwalds+Westerlund
  • ISBN: 978-952-7224-02-1
  • Rek. pris: 32,50 €
  • Lagersituation: Lagervara
  • Biblioteksklass: 72.2
  • Språk: Svenska
  • Storlek: B5
  • Sidor: 128
€32.50

Båthusen är en viktig del av den bebyggda finländska kulturmiljön. Som byggnadstyp är båthuset specifikt för skärgården och spelar en central och synlig roll i strandmiljön. Det har även stort byggnadshistoriskt värde. Byggnadstypens fortbestånd är hotat på grund av dess karakteristiska utsatthet för väder och vind och för att den inte längre används så mycket. Sedan näringsstrukturen förändrades och ledde till utflyttning har ett oroväckande stort antal båthus försvunnit ur skärgårdens kulturlandskap.

BÅTHUSET är en praktisk faktabok där författaren har samlat befintlig information och historiskt bildmaterial. Hon har också fotograferat nya och gamla objekt och intervjuat personer som har byggt båthus. Huvudvikten i boken ligger på de traditionella konstruktionerna i skärgårdens båthus, reparation av dem och byggande av nya båthus. Bildmaterialet är valt för att dokumentera och åskådliggöra det praktiska byggarbetet till hjälp för andra båthusbyggare.