• 01-09-2017
  • Limbunden
  • Gitta Hallakorpi
  • ISBN: 978-952-5045-95-6
  • Rek. pris: 29,50 €
  • Lagersituation: Lagervara
  • Språk: Svenska
  • Storlek:
  • Sidor: 147
€29.50

I ett antal korta och lite längre berättelser möter du känslor som kryper in under huden på dig. I många häftiga och udda texter finner du personer med särpräglade vanor och illusioner och personer som brottas med sin skräck. Där finns de som styrs av svåra minnen och skuld och de som upplevt svek och kärlekslöshet och bär på tankar om hämnd.

Du möter dominerande gestalter med avundsjuka och missunnsamhet som karaktärsdrag och deras undfallande motspelare. Inte sällan är kärleken eller frånvaron av den en katalysator. Du ställs inför frågor om varför våldet finns, vem som egentligen är stark, vem svag, varför en psykisk kollaps är oundviklig. ”Oss emellan” är en stark samling berättelser om mänskliga relationer som också banar väg för en vändpunkt, en utväg och ett hopp.