• 15-03-2017
  • Limbunden, Illustrerad
  • Sture Enberg
  • ISBN: 978-952-5045-85-7
  • Rek. pris: 28,50 €
  • Lagersituation: Lagervara
  • Språk: Svenska
  • Storlek: A5
  • Sidor: 182
€28.50

MIKAEL AGRICOLA – PERNÅPOJKEN SOM BLEV REFORMATOR ger en bred bild av Mikael Agricolas liv mot bakgrund av det senmedeltida samhälle han växer upp i. Han är, liksom författaren själv, född i Pernå och Pernå är en viktig del av skildringen. Man får en inblick i hur dopet, konfirmationen och det kyrkliga livet överlag kan ha gestaltat sig under den här perioden. I boken skildras hur Agricolas personlighet och trosuppfattning förändras över tid. Han lever i en dramatisk brytningstid där hans språkkunskaper, humanistiska bildningsiver och diplomatiska skicklighet gagnar honom. Agricola har en utpräglad känsla för det ekumeniska, vilket gör att han lyckas förnya det religiösa budskapet utan att förlora kärnan i det gamla – en fråga lika aktuell nu som då. Boken utgör det första svenskspråkiga verket om Agricola och för fram hans svenskspråkiga bakgrund.