• 01-10-2002
  • Inbunden, Illustrerad
  • Heinz Ramm-Schmidt
  • ISBN: 952-5045-10-2
  • Rek. pris: 29,7 €
  • Lagersituation: Lagervara
  • Språk: Svenska
  • Storlek: B5
  • Sidor: 156
€29.70

Heinz Ramm-Schmidt har under sin 43-åriga karriär som industriledare kunnat följa upp och vara med om dramatiken under Finlands otroliga utveckling från ett agrarland till ett i hela världen respekterat industriland. I ”När Finland reste sig ur krigets aska” skriver han om sina upplevelser mellan åren 1941 och 1971. Författaren beskriver sitt arbete:

Under några få årtionden utvecklades Finland till ett industrisamhälle från att tidigare ha varit nästan helt beroende av lantbruket. Jag avser tiden efter vinterkriget från och med 1941.
Utvecklingen var både snabb och dramatisk och den skedde inte utan stora uppoffringar och en beundransvärd kampanda.

Denna sammanställning av mina öden och äventyr har skrivits, dels för att ur glömskan rädda vissa händelser, där det företag jag arbetade i har varit föregångare, dels för att för eftervärlden ge en bild av de förhållanden som rådde på hemmafronten under kriget och då Finland efter fredsslutet utvecklades till ett industriland.

För mig som har varit aktivt med under den ifrågavarande perioden är frågeställningen i högsta grad intressant och även om jag tolkar denna utgående från de företag jag varit engagerad i, hoppas jag kunna ge en bild av den atmosfär och den kampanda som då rådde inom hela Finlands industri och på hemmafronten. Lika väl som krigshandlingarna var den ägnad att sammansvetsa vårt folk och utplåna frihetskrigets tudelning. Utvecklingen var inte endast ”dramatisk”, vi var med om ett industriellt ”under”. Dagens generation har endast en mycket vag uppfattning om, under vilka förhållanden detta under skedde