• 12-08-2007
  • Inbunden, Illustrerad
  • Mary-Ann Gröhn
  • ISBN: 978-952-5045-29-1
  • Rek. pris: 32 €
  • Lagersituation: Lagervara
  • Språk: Svenska
  • Storlek: B5
  • Sidor: 176
€32.00

I Kvarkens folk kan läsaren ta del av bilder av människor och händelser i Vasa skärgård och vid Österbottens kust mellan åren 1900 och 1922. Varje sida och varje bild har en egen historia från tider då man tillsammans planerade för vårt lands befrielse. Förtryckstiden var orsaken till att man inledde organiserat motstånd med aktivisternas verksamhet, etappmännens färder. Skyddskårer bildades, flyktingar togs omhand, unga män skolades i Tyskland. De kom hem som jägare och deltog i frihetskriget tillsammans med skyddskårerna.

Samlingen som legat som grund för den här boken har bevarats i kommunarkiven i Replot och senare Korsholm, har Konrad Vestlin till största delen fotograferat. Han har också samlat foton tagna av yrkesfotografer och bilder som publicerats i tidningar. Författaren har även fört in ett fåtal andra fotografier in i boken. Kvarkens folk är egentligen en fortsättning på författarens tidigare böcker ”Det hände vid Kvarkens stränder” och ”De tysta skotten i Kvarken”.

Kvarkens folk behandlar samma tidsperiod. Efter utgivningen av böckerna satte Maryann upp i Korsholm med samma fotografier en utställning med Korsholms kommun som beskyddare. Utställningen väckte ett stort intresse och önskemål framfördes att fler bilder skulle publiceras.

Fotografierna av människor i boken avbildar aktivister som i tysthet med fara för sitt liv arbetade för landets frihet. Skyddskåristerna skolades i hemlighet, etappmännen rörde sig i nattens tystnad i Kvarken och förde över flyktingar, fartyg med vapen anlände från Europa och alla var med och gömde vapnen. Det var också finländska män och kvinnor, samt europeiska flyktingar från Rysslands fångläger som måste fly ur landet.

Vasa skärgård och Österbottens kust var ockuperade och förklarade i krigstillstånd. Det var förbjudet att röra sig i mörker med båt. De ryska myndigheterna trodde att svenskar eller tyskar skulle anfalla från väst och inta landet. Skärgårdsborna och isynnerhet lotsarna misstänktes för att ta emot dem med öppna armar.

Fotografierna har också ett starkt historiskt perspektiv med händelser, miljöer, färdmedel och klädsel från den tiden. Det finns även bilder när fartygen anländer till Vasa med jägare ombord och bilder efter paraden i Vasa när General Mannerheim tog emot dem och de inledde frihetskriget tillsammans med skyddskåristerna. De hade redan rensat staden frånryska trupper. Efter detta inleddes den tid i Finlands historia när frihetskriget övergick i ett tragiskt brödrakrig.