• 30-06-2012
  • Inbunden, Illustrerad, Färg
  • Erik Saanila, Marina Saanila
  • ISBN: 978-952-5045-48-2
  • Rek. pris: 32,90 €
  • Lagersituation: Slutsåld
  • Språk: Svenska
  • Storlek: A4R
  • Sidor: 111

Skärgårdshavet under ytan är en fotobok som ger läsaren en inblick i den fascinerande värld som döljer sig under Skärgårdshavets böljor. Det har talats mycket om Skärgårdshavets tillstånd under de senaste decennierna men nu får vi glimtar av hur livet under ytan verkligen ser ut. Samtidigt som här finns andlöst vackra undervattenslandskap som visar havets skönhet dokumenterar fotografierna också det som sker när havet utsätts för allehanda påfrestningar.

Boken innehåller ändå mer än unika fotografier. Personer som under en lång tidsperiod har haft god insyn i hur Skärgårdshavet mår, berättar om hur de upplever att havet har förändrats under de senaste decennierna och hur de tror att vårt hav kommer att se ut i framtiden. Pionjärer inom hobbydykning berättar om när sporten fick fotfäste i skärgården. Vi tas med på isdykning och får en presentation av några mindre kända skeppsvrak som ligger på bottnen. Vidare ges också tips om vad vi själva kan göra för att Skärgårdshavet ska må bättre.

Boken riktar sig till alla som har ett intresse av skärgården, vårt marina arv och vackra fotografier som avslöjar en spännande undervattensvärld. Såväl skärgårdsbor som sommargäster och landkrabbor kan se fram emot en givande upplevelse.