• 15-08-2012
  • Limbunden
  • Bertil Ekenstén-Möller
  • ISBN: 978-952-5045-50-5
  • Rek. pris: 29 €
  • Lagersituation: Lagervara
  • Språk: Svenska
  • Storlek: A5
  • Sidor: 165
€29.00

Burmas långa och krigiska historia mynnade ut i ett inbördeskrig vid självständigheten år 1948. Detta inbördeskrig fortsätter ännu idag, men i en annan form. Krig för med sig samhälleliga uppoffringar, så också i Burma. En ekonomisk stagnation följde på de många, politiskt sett dramatiska, omvälvningar landet genomgick. Dessa var inte alltid självförvållade.

Kan nuläget förändras?

Vilken riktning tar landet?

Vad säger omvärlden?

Bertil fortsätter sin ekonomisk-politiska analys av asiatiska länder. Burmas närhistoria präglas av dystra nyheter. De Burmesiska myndigheterna har begått ett flertal dokumenterade brott mot mänskliga rättigheter. Utomrättsliga avrättningar, försvinnanden, våldtäkter, utrymning av etniska minoriteter, politisk bannlysning, hemarrest och isolering av människor har satt sin prägel på samhället. Flera hundratusen människor lever i flyktingläger i grannländerna. Med en befolkning på över 50 miljoner och en ökad press på militärjuntan utpekas Burma som en av de mest intressanta tillväxtländerna under de följande 10 åren. Jordbruket är starkt. Landet är rikt på naturresurser såsom ädelträd, gas och ädelstenar. Samtidigt är turistnäringens potential outnyttjad.

Bertil har tidigare skrivit böcker om Indien, Kina, Pakistan och Nepal. Boken utkommer i juni.