• Datum: 15-09-2023
  • Recensent: Miranda Geust
  • Media: Finsk tidskrift
  • Bok: Vemses flicka är du då?
  • Författare: Berit Olanders

En annan platsförankrad berättelse är Berit Olanders roman Vemses flicka är du då?, som återspeglar sig på Norrvandö på Åland och följer familjen Karlsson, med yngsta dottern Berit som protagonist. Berits uppväxt präglas av en först långsam och sedan allt snabbare samhöllsutveckling där fler och fler moderniteter dyker upp på gården. Berits föräldrar balanserar mellan blixtrande kärlek och våldsamma oenigheter, och barnen kemmer att präglas av framförallt faderns nyckfullhet. Olanders konstnärsbakgrund blir synlig i både färgbeskrivningarna inuti romanen och i det vackert formgivna omslaget.