• Datum: 07-04-2020
  • Recensent: Patrik Dahlblom
  • Media: Nya Åland
  • Bok: Ett skepp kommer lastat
  • Författare: Gustav Wickström

Faktabok av Gustav Wickström om spritsmuggling under förbudstiden.

...

Gustav Wickström konstaterar själv att en del berättelser måste tas med en nypa salt.

...

Gustav Wickström kartlägger med forensisk hur spriten transporterades hit. Inget vittnesmål, ingen hågkomst är för obetydlig.

Alla kanistrar som beslagtogs eller gömdes i bergsskrevor i Kökar och Korpo torde härmed vara bokförda.