• Datum: 27-07-2022
  • Recensent: Maria Lassén-Seger
  • Media: Finsk Tidskrift
  • Bok: Ord
  • Författare: Nalle Valtiala

Alternativa verkligheter

Nalle Valtialas Ord samlar en brokig skara äldre och nyskrivna noveller. Många av dem gränsar till det övernaturliga eller absurda. Valtiala uppvisar särskild talang för att skildra barn och unga. ”Lokkin” – som är en av samlingens höjdpunkter – skildrar en urspårad hemmafest. Den berättas på stadislang av en ung kille som fortfarande inte förstår vad som hände, men bär på en känsla av skuld: ”De va Friday Nite å början av Maj, vädre va tosi kunnon, luften liksom dallra av en såndär mega fiilis som man kokee bara couple times a year”. När kompisen ”Kenos kalkkisar hade paina ti Barösund” blir det fest som får ett tragiskt slut när gänget med ”lokkin” dyker upp och drar kniv. I ”Kallelsen” får 105-åriga Rosa besked om att hon ska börja förskolan, vilket hon också gör. Tillsammans med förskolans egensinniga 5-åringar iscensätter hon sin favoritbok Greven av Monte Christo. Också ”Barnen i världen” innehåller övertygande barnporträtt, här i form av två judiska syskon som befinner sig på flykt i sin hemby efter att deras föräldrar förts bort under natten.