• Datum: 31-03-2022
  • Recensent: Bo Pettersson
  • Media: Hbl
  • Bok: Ord
  • Författare: Nalle Valtiala

"Situationsbilder, karaktärsporträtt och raflande intriger – allt finns med i Nalle Valtialas nya novellsamling."

"Nalle Valtiala är säkerligen Svenskfinlands mångsidigaste författare. Säg den genre han inte skrivit i sedan debuten för drygt sextio år sedan: prosa och dramatik av alla de slag, barnböcker, reseskildringar, memoarer, fackböcker om miljö och natur och en doktorsavhandling om James Fenimore Coopers natursyn, plus kåserier och recensioner, ofta i detta blad.
Nu har han publicerat en novellsamling, med den till synes enkla titeln ORD, på det livaktiga och mångsidiga förlaget Litorale."

"Valtialas berättelser representerar novellistik i olika former: situationsbilder, karaktärsporträtt och rafflande intriger, med eller utan slutpoäng. För yngre läsare – eller aspirerande författare – kan det vara lärorikt att bekanta sig med en sådan spännvidd. ”Less is more” är novellens ”nobla motto”, skriver Valtiala i sitt förord, och det stämmer verkligen in på hans noveller"