• Datum: 02-12-2021
  • Recensent: Annika Kullman
  • Media: Tidningen Åland
  • Bok: Tillhanda
  • Författare: Liv Wentzel

"Liv Wentzels debutroman bjuder på en vackert skriven berättelse."

"Vid första anblicken ter sig Liv Wentzels (tidigare Örneryd) debutroman vara ännu ett bidrag till den på Åland så rika traditionen av historiska romaner som utspelar sig i skärgården. Det gråtrista omslaget och den knastertorra titeln ”Tillhanda” avslöjar inte heller något om vilken mångbottnad och oväntad historia som ryms mellan bokpärmarna.

Det här är, om man redan så här inledningsvis tillåter sig sammanfatta det hela, en vackert skriven berättelse om känslor som borde få finnas, men som inte får det."

"Meningarna är ofta korta, konstateranden radas på varandra nästan som att författaren vill cementera att sakernas tillstånd är som de är och således bara för människorna att acceptera – för vad är det egentligen för vits att utdraget orda om sånt som inte går att göra något åt?"

"Tillhanda” är en stark debut, läs den! Själv ser jag fram emot den utlovade fortsättningen."