• Datum: 20-12-2016
  • Recensent: MIA BERG·LUNDQVIST
  • Media: Västra Nyland
  • Bok: Harald Levander, aktivist
  • Författare: Björn Österman

Lagom till bokmässan i slutet av oktober utkom Hangöbon Björn Östermans nya bok Harald Le­vander, aktivist.