• Datum: 10-12-2020
  • Recensent: Frank Aaltonen
  • Media: Nya Östis
  • Bok: Ett skepp kommer lastat
  • Författare: Gustav Wickström

I sin bok Ett skepp kommer lastat (Litorale 2020) ger Gustav Wickström en mångsidig bild av vad man i Åbolands och Ålands skärgårdar tyckte och gjorde under förbudstiden...

 

Wickströms bok är välskriven och lätt att läsa. Den är delvis episodisk, men man kan bilda sig en helhetsuppfattning om vad som försiggick...