• Datum: 22-10-2020
  • Recensent: Ann-Christine Snnickars
  • Media: ÅU
  • Bok: Ett skepp kommer lastat
  • Författare: Gustav Wickström