• 31-07-2019
  • Limbunden
  • Henrik Huldén
  • ISBN: 978-952-7224-12-0
  • Rek. pris:
  • Lagersituation: På tryckeriet
  • Språk: Svenska
  • Storlek:
  • Sidor: 104

På lätta versfötter är en ny samling verser där Henrik Huldén med språkligt leklynne iakttar samtiden, naturen och kärleken.